خوشبختانه دامین این وبلاگ توسط پرشین بلاگ آزاد شده و دیگر مسدود نیست.

گرچه نسخه پشتیبان مطالب را ندارم.

و باز هم خواهم نوشت.

 

به امید فردای روشن برای من، تو و تمام مردم دنیا