یاهو مسنجر تعطیل شد. تعطیلی یاهو مسنجر پیام رسان محبوب نسل سوم و چهارمی ها واکنش های فراوانی در پی داشت. فارغ از نقدهای علمی و کارشناسی به شکست های تجاری پی در پی یاهو، ضجه موره های کاربران در دنیای مجازی حاوی یک نکته قابل تامل و اساسی است: ملتی که آینده ای برای خود متصور نیست در گذشته غرق می شود.

کلا عجیب ما ملت نوستالوژی بازی هستیم.

به امید فردای روشن برای من، تو و تمام مردم دنیا